algemeen (230 moppen)

1.Komt een dronken man bij de muziek handel en zegt: "Ik wil die rodetrompet en die witte mondharmonika" Zegt de verkoper: "M'n brandblusser kan je meenemen maar me CV blijft staan".

2.Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aanminister Van Mierlo: "Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?" zegt Van Mierlo: "Iets meer dan de helft."

3.Sam opent een winkel tegenover een grote supermarkt. Op een ochtend staat op de supermarkt geadverteerd: Roomboter 1,49. Meteen hangt Sam een bord op: Roomboter 1,29.De volgende dag hangt er bij de supermarkt een bord: Roomboter 99 cent. Sam hangt op:Roomboter 69 cent. Op de derde dag adverteert de supermarkt met: Roomboter 49 cent. En Sam hangt eenbord op: Roomboter 29 cent. Dan stapt de direkteur van de supermarkt op Sam af: "Watzijn we nou aan 't doen met die roomboter?" "Wat jij aan het doen bent, weet ik niet," zegtSam, "maar ik verkoop geen roomboter."

4.Moos komt bij het woningbureau. Hij zegt: "Ik zoek een woning." Zegt de ambtenaar: "Heeft u een urgentieverklaring?" "Nee," zegt Moos. Zegt de man: "Komt u dan over twaalf jaar maar terug." Vraagt Moos: "'s Morgens of 's middags?"

5.Een vliegtuig stort neer in de jungle. De enige overlevende is John Woodhouse. Samen met zijn accordeon begeeft hij zich op weg naar de bewoonde wereld. Plots komt er een leeuw aanstormen. John Woodhouse begint op zijn accordeon te spelen, en de leeuw doet hem niks. Even later komt een tweede leeuw aanstormen. John Woodhouse begint nog wat harder te spelen, en ook deze leeuw doet hem niks. Dan komt er een derde leeuw aanstormen. John Woodhouse gaat nog harder spelen, maar de leeuw blijft doorlopen en vreet hem helemaal op. Zitten ertwee apen in de boom. Zegt de ene tegen die andere: "Ik heb het je toch gezegd. Als die dove straks komt: die heeft hem!"

6.Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: "Bakker, heeft u ook worteltjestaart?" "Nee, het spijt me," zegt de bakker, "worteltjestaart heb ik niet." De volgende dag komt het konijn weer langs en vraagt: "Bakker, heeft u worteltjestaart?" "Nee," zegt de bakker,"worteltjestaart heb ik niet." Elke dag komt het konijn om worteltjestaart zeuren, en de bakker wordt het zo zat dat hij een worteltjestaart bakt. Als de volgende dag het konijn weer langskomt, vraagt 'ie: "Bakker, heeft u worteltjestaart?" "Ja," zegt de bakker. Zegt het konijn: "Vies hé?"

7.'s Ochtends gaat Ria Lubbers uit rijden met de spiksplinternieuwe auto van Ruud. Als Ruud 's avonds thuis komt, zegt Ria: "Ik heb een goeie en een slechte mededeling.Ik begin maar met de goeie mededeling: de airbag in onze nieuwe auto doet 't prima..."

8.Saar en Moos wandelen door een weiland. Plotseling valt Saar in eensloot. "Help, help," roept Saar. Zegt Moos: "We hadden afgesproken: we halen geen oude koeien uit de sloot."

9.Een breedbek-kikker loopt door de wei en komt een paard tegen. Pratend met zijn brede bek, vraagt de kikker aan het paard: "Wat eet jij zo de hele dag?" "Gras," zegt het paard. "O," zegt de breedbek-kikker, "da's interessant". En hij loopt weer door. Komt 'ie een konijn tegen en vraagt: "Wat eet jij zo de hele dag?" "Klavertjes," zegt het konijn. "O," zegt de breedbek-kikker, "da's interessant". En hij loopt weer door. Komt 'ie bij een ooievaar. "Wat eetjij zo de hele dag?" vraagt de breedbek-kikker. "Breedbek-kikkers," zegt de ooievaar. Zegt de breedbek-kikker met een toegeknepen mondje: "Nóóit van gehoord!"

10.Een man moet in de druk café even naar de WC. Om te voorkomen dat zijnzojuist getapte pilsje wordt opgedronken, zet hij er een briefje bij. Op het briefje staat: "Ik heb erin gespuugd." Als de man terugkomt van de WC ziet hij dat zijn pilsje er nog staat. Het briefje met "Ik heb erin gespuugd" staat er ook nog. Alleen heeft iemand erbij geschreven: "Ik ook."

11.Sam komt Moos tegen. Zegt Sam tegen Moos: "Hé Moos, wat zie jij er slecht uit." Zegt Moos: "Ja vind je het gek. Werk in de haven, sjouwen, om vijf uur beginnen, om drie uur weer thuis..." Vraagt Sam: "Goh Moos, hoe lang doe je dat al?" Zegt Moos: "Ik moet maandag beginnen."

12.Een agent loopt langs de gracht. Opeens ziet hij een man in de gracht spartelen die roept: "Help, help, ik verdrink." Zegt de agent: "Da's maar goed ook: anders kreeg je een prent, want je mag hier niet zwemmen!"

13.Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een boerderij.Hij belt aan, de boerin doet open. De vertegenwoordiger begint te praten: "Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers: die zuigen echt alles, maken alles schoon. En om het te bewijzen, maak ik nu uw tapijt even vuil." En de vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over de vloerbedekking en zegt: "Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brandschoon. Ik garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de vloer." Zegt de boerin: "Nou begin dan maar vast te eten, want we hebben geen electriciteit."

14.Er komt een man bij de hemelpoort. Petrus doet open en herkent meneerJansen meteen. Petrus zegt: "U hebt zich in uw leven nogal slecht gedragen. U komt hier niet naarbinnen. Maar ik wil u een tweede kans geven. In die kamer daar staan 600 doosjes. U krijgt deopdracht om die doosjes op aarde uit te gaan delen. Ze zijn bestemd voor alle mannen die zich in hunhuwelijk braaf hebben gedragen, nooit zijn vreemd gegaan, nooit teveel hebben gedronken..." Weet jij wat er in het doosje zat? ... Ik hoor het al. Jij hebt ook geen doosje gehad.

15.Een dronken man gaat naar de kermis. Bij de schiettent schiet hij in deroos en krijgt als prijs een waterschildpadje. De volgende dag gaat de dronken man weer naar de kermis.Bij de schiettent schiet hij weer in de roos en krijgt weer een waterschildpadje. De derde dag gaat 'ie weer naar de kermis, en schiet bij de schiettent in de roos. Krijgt hij als prijs eenteddybeer. "Hé," zegt de dronken vent, "zijn de gevulde koeken op?"

16.Zegt een man bij de slager: "Slager, heeft u varkenspootjes?" Zegt de slager: "Nee, zo loop ik altijd."

17.Een jager leest een advertentie in de krant: unieke jachthond te koop.Hij besluit te gaan kijken. De verkoper neemt hem mee naar het hok. De jager kijkt en zegt: "Maar datis gewoon een Labrador." "Ja," zegt de verkoper, "maar deze hond is echt uniek. We zullen wel eens even een stukje gaan jagen." De verkoper haalt zijn geweer, en de twee lopen met de  hond naar het meer toe. De verkoper knalt een eend uit de lucht en de eend valt in het water. Dehond loopt over het water naar de eend toe, neemt hem in zijn bek, en brengt 'm, over het waterlopend mee terug naar de twee mannen. "Dat is inderdaad bijzonder," zegt de jager, "wat moet die hond kosten?" "Ja," zegt de verkoper, "hij is natuurlijk niet goedkoop: 5000 gulden." "Wat?" zegt de jager, "5000 gulden voor een hond die niet kan zwemmen?"

18.Een pastoor, een dominee en een rabbijn hebben een discussie: wat is een goede methode om uit te maken hoeveel van de kerkinkomsten aan God gewijd moeten worden? De pastoor zegt: "Ik weet een goede manier: we trekken een cirkel op de grond en proberen al het muntgeld er van een afstandje in te gooien. Wat buiten de cirkel valt, is voor God." "Ik weet wat beters," zegt de dominee: "We trekken een streep op de grond bij de muur en daar gooien we het geld naar toe. Alles wat tussen de streep en de muur blijft liggen, is voor God." "Danweet ik nog wat beters," zegt de rabbijn: "We gooien al het geld in de lucht. En wat God vangt, dat mag 'ie houden."

19.Een parachutist springt uit een vliegtuig. Als het zover is, trekt hijaan zijn parachute. Noppes. Hij trekt aan zijn reserve-parachute. Noppes. Met een vaart dondersteent hijnaar beneden. Dan komt er van onderaf iemand omhoog schieten met verbrande kleren, helemaal onderhet roet... Roept de parachutist: "Heb jij verstand van parachutes?" "Nee", roept de ander, "en ook niet van gaskachels."  

21.Een soldaat komt op vrijdagmorgen bij de sergeant en vraagt verlof. "Ik ga vader worden," zegt de soldaat. Hij krijgt verlof. Na het weekend, op maandagmorgen vraagt de sergeant aan de soldaat: "En, hoe heet de kleine?" Zegt de soldaat: "Over negen maanden bent u de eerste die het weet."

22.Er komt een man de bank binnen. Hij loopt naar de kassier en zegt: "Geefmij eens duizend gulden, klootzak!" De kassier zegt: "Wat!?" "Je bent toch niet doof?" zegt de man, "ik zeg: geef mij eens duizend gulden, klootzak." De kassier loopt naar de bankdirekteur, en zegt: "Wat ik nou beleef: komt er een vent aan het loket, en die zegt geef mij eens duizend gulden,klootzak." "Ik zal wel 'ns even komen kijken," zegt de direkteur, en hij loopt met de kassier meeterug naar de balie. "Wat is er aan de hand?" vraagt de direkteur aan de klant. De man zegt: "Gewoon, ikzeg tegen die kassier: geef mij eens duizend gulden, klootzak." "Wie bent u?" vraagt de direkteur. "Ik ben meneer Cohen," zegt de man. "Heeft u een rekening hier?", vraagt de direkteur. "Ja," zegt de man. De direkteur zegt tegen de kassier: "Kijk eens wat er op de rekening staat van die man." De kassier kijkt en zegt: "Acht miljoen gulden." Zegt de direkteur: "Geef die man dan eens duizend gulden, klootzak."

23.Er komt een man bij de kapper met een enorme bos haar. De kapper vraagtwat de man wil. Hij wil kortgeknipt worden. Na een half uurtje vraagt de kapper: "Heeft u in het leger gezeten?" "Ja," zegt de man, "hoe weet u dat?" Zegt de kapper: "Ik kom net je baretje tegen."

24.Er komt een man in de dierenwinkel. Hij zegt: "Mag ik driehonderd kakkerlakken van u?" Zegt de verkoper: "Waar heeft u nou driehonderd kakkerlakken voor nodig?" Zegt de man: "Ik ga verhuizen: ik moet mijn huis in de oude staat terugbrengen."

25.Sam komt Moos tegen. Zegt Sam: "Zeg Moos, wat kijk je somber?" "Vind je t gek?" zegt Moos: "Mijn beste vertegenwoordiger is overleden: 32 jaar oud!" "Vreselijk," zegt Sam, "wat had die jongen?" Zegt Moos: "Brabant en Limburg."

26.Ik zit laatst in de trein tegenover een man. De man vertelt: "Ik gggannnaar Hhhhilversum." "Wat ga je daar doen?" vraag ik. Hij zegt: "Ssssolliiiciteren." "Waar?" vraag ik.Hij zegt: "Bbbbij de KKKKRO." Ik vraag: "Als wat?" Hij zegt: "Als omroeper." Op de terugweg zie ik die man weer in de trein zitten. Dus ik vraag: "En, hoe is je sollicitatie gegaan?" De man zegt: "Kkkkklote." "Hoezo?" vraag ik. De man zegt: "Zzzze hhhebben me nnnniet aangenomen." "Nou!" zeg ik: "Waarom niet?" Zegt de man: "Ik ben niet kkkkatholiek."

27.Er zit een man aan de bar. Opeens haalt hij zijn glazen oog uit z'n kasen keilt 'm tegen de ruit. Het glazen oog stuitert terug op de bar en de man doet hem weer in. "Wat doe je nou?" vraagt de man naast hem. "Ik kijk even of m'n fiets er nog staat."

28.Sam en Saar lopen door de Kalverstraat. Saar blijft stilstaan bij een sjieke boetiek waar een mooie jurk in de etalage staat. "Vind je 'm mooi?" vraagt Sam. "Ja, heel mooi," zegt Saar. "Vind je 'm echt heel erg mooi?", vraagt Sam. "Ja, werkelijk prachtig," zegt Saar."Nou, weet je wat?" zegt Sam, "dan gaan we morgen weer kijken."

29.Er komt een man bij de dokter. Hij zegt: "Dokter, ik heb het gevoel dat iedereen mij negeert." De dokter drukt op de zoemer -ééééh- en zegt: Volgende patiënt."

30.Er belt een collectant aan de deur. Een vrouw doet open. Het blijkt een collecte te zijn voor de vrijwillige brandweer. "Kees," roept de vrouw naar achteren, "'t is voor de vrijwillige brandweer." Roept Kees terug: "Geef ze maar twee emmers water mee."

31.Er zit een man aan de waterkant. Links heeft hij een emmertje met wormen staan, rechts ligt een hamer. Er komt een andere man langs die vraagt wat hij aan het doen is. "Ik ben aan het vissen," zegt de man. "Hoe doe je dat dan?" vraagt de ander. "Voor een tientje wil ik het wel vertellen," zegt de man. De ander betaalt een tientje. "Nou," zegt de man, "ik gooi een worm inhet water, en zodra er een vis naar hapt, geef ik die een klap op z'n kop met mijn hamer." "Vangtdat nog wat?" vraagt de ander. "Ja," zegt de man, "een tientje of vijf, zes..."

32.Een Nederlandse toerist in Egypte wil eens een tocht door de woestijn maken op een kameel. Dus huurt hij een kameel, maar hij weet niet hoe hij het beest moet laten lopen. "Het is heel eenvoudig," zegt de kamelenverhuurder: "Als je `poeh' zegt, gaat hij lopen, als je `poehpoeh' zegt  gaat hij harder lopen, en als je `amen' zegt, stopt hij." De Nederlander klimt op de kameel en zegt: "Poeh". En inderdaad, de kameel begint te lopen. Een eindje verder de woestijn in zegt de man:   "Poehpoeh." En de kameel gaat inderdaad harder lopen. Opeens ziet de man verderop een afgrond opdoemen, maar in zijn paniek is hij vergeten wat het woord was om de kameel te laten stoppen. De  man weet dat hij te pletter zal vallen en heeft nog net tijd voor een schietgebedje. Zodra hij het  woord "amen" uitspreekt, staat de kameel stil. Vlak voor de rand van deafgrond! De man wist het zweet van zijn voorhoofd en zegt: Poehpoeh!"

33.Een tijdje terug rijd ik in Breda over de Wilhelminasingel. Dat is een weg barstensvol stoplichten. Ik stop achter een auto ideaal voor het rode licht stilstaat. Stapt die man voor me uit de auto, laat zijn broek zakken en keert zijn kont naar het stoplicht. Het stoplicht springt op groen, de man springt in zijn auto en rijdt door. Het volgende stoplicht staat weer op rood. De man voor me stapt uit zijn auto, trekt zijn broek naar beneden en keert zijn kont naar het stoplicht.Zodra deze op groen springt, rijdt hij weer verder. Bij het volgende stoplicht besluit ik hem aan te spreken. De man springt weer uit zijn auto, doet zijn broek omlaag en keert zijn kont naar het stoplicht. Nu stap ik ook uit en vraag: "Waarom doe je dat toch?" Zegt de man: "Ik moet van de dokter onderde rooie lamp, maar ik heb er thuis geen!"

34.De juffrouw op school vraagt aan Marietje wat ze later wil worden. "Ik wil later mannequin worden," zegt Marietje. "Maar als je daar nou te lelijk voor bent?" vraagt de juffrouw. Zegt het meisje: "Dan kan ik altijd nog schooljuf worden."

35.Een klein jongetje steekt in de klas zijn vingertje op. "Juf, mag ik even naar de WC?" De juffrouw bekijkt 't dreumesje eens en vraagt: "Kan jij dat wel alleen?" Waarop dat gosertje zegt: "Natuurlijk kan ik dat alleen." "Nou goed, grote jongen, ga jij dan maar." Na twee minuten komt ie terug, helemaal, maar dan ook helemaal doornat. Waarop de juffrouw prompt uitvalt:"Zie je nou wel dat je het niet alleen kan?" Maar hij, huilerig: "Ik kon het wel alleen, maar de bovenmeester moest ook en die zag me niet."

36.Hennie Huisman fokt graag paarden. Op een keer gaat hij naar Engeland om de befaamde   paardenraces op Ashcot bij te wonen. Hij zit daar op de tribune met zijn verrekijker, als er een oude  Brit naast hem komt zitten. "How are you?" vraagt de Engelsman. En Hennie stottert in zijn beste  steenkolen-Engels: "I am fine." Ik ben fijn. "Who are you?" vraagt de Brit. "I am Hennie Huisman." "What's your occupation? What do you do for a living?" "O," zegt Hennie, "I fuck horses." "Pardon?" vraagt de Brit. Zegt Hennie: "Ja, paarden."

37.Er komt een vertegenwoordiger in rukwinden bij John Bernhard. Hij maaktzijn koffer open: weg handel!

38.Komt een man een café binnen. Hij maakt een salto voorwaarts, een salto achterwaarts, een flikflak, gaat op de barkruk zitten en bestelt een pilsje. "Da's knap wat u daar deed," zegt de  barman, "hoe kan u dat zo goed?" "Het circus is in de stad, en daar werk ik bij", zegt de man, "ik  ben acrobaat." Een kwartier later komt er weer een man het café binnen. Hij maakt een driedubbele  salto en een dubbele flikflak, gaat op de barkruk zitten en bestelt een pilsje. "Ik geloof mijn ogen  niet", zegt de barman. De eerste man zegt: "Het is gewoon een collega van me: we hebben samen  een acrobatennummer." Nog een kwartier later komt er weer een man het café binnen. Hij maakt  een salto, een flikflak, voorwaarts, achterwaarts en belandt met een boog op de barkruk. Zegt de   barman: "Ja, ik snap het al: u komt ook uit het circus." "Nee," zegt de man, "je mag wel eens een  ander deurmatje kopen."

39.Twee gekken lopen door de Kalverstraat. Zegt de ene gek: "Nou wil ik wel eens in het midden  lopen."

40.Een giraf komt terug in de dierentuin. "Wat kijk je chagrijnig?" vraagt de bewaker. "Vind je 't gek?" zegt de giraf: "Ik kom net bij de kapper vandaan. Alleen m'n nek uitscheren: 1500 gulden!"

41.Moos wil niet in militaire dienst. Als hij voor de keuringsarts staat, zegt hij dat hij ziek is. "Wat  scheelt eraan?" vraagt de dokter. "Ik ben zwaar hartpatiënt, dokter. Ik kan geen trappen lopen."  "Geeft niet," zegt de arts: "je komt bij de infanterie. Die vechten op de begane grond."

42.Op de kermis staat een krachtpatser die een citroen helemaal uitknijpt. Er wordt een beloning  uitgeloofd voor degene die er nog een druppel uitkrijgt. Allerlei sterke mannen knijpen in de citroen  zo hard als zij kunnen, maar er komt geen druppel meer uit. Dan komt er een miezerig mannetje naar  voren. Hij knijpt een hele straal sap uit de citroen. Verbaasd vraagt de krachtpatser of het mannetje  aan krachttraining doet. "Nee hoor," zegt het mannetje, "ik ben gewoon belastingontvanger."

43.Er komt een man bij de dokter en hij zegt: "Dokter, ik voel me niet zo lekker. Kunt u me niet  eens onderzoeken?" "Dat is goed," zegt de dokter, "kleedt u zich maar uit." De dokter onderzoekt  de man en zegt: "U bent inderdaad ziek. U heeft een hele nieuwe ziekte. Die ziekte is zo nieuw, dat  er nog niet eens een naam voor is. Maar ik weet wel: het is vreselijk besmettelijk. U moet in   quarantaine. U wordt helemaal van de buitenwereld afgesloten. En u krijgt een speciaal dieet: een  scholletjes- en pannekoeken-dieet." Zegt de patiënt: "Een scholletjes- en pannekoeken-dieet?  Waarom is dat dan?" Zegt de dokter: "Dat is het enige wat we onder de deur door kunnen schuiven."

44.Joop van den Ende loopt door zijn studio's in Aalsmeer. In één van destudio's ziet hij Ron Brandsteder bezig met repeteren. "Ron," zegt Joop, "kom na afloop even bij mij langs." Als Ron  klaar is met repeteren, gaat hij langs bij Joop van den Ende. Die zit aan zijn grote eikenhouten bureau. "Ron," zegt Joop, "ik vind dat je goed werk verricht. Je inzet is altijd in orde, je zorgt dat je   er altijd goed uitziet. Ik ga je opslag geven: vijftien gulden bruto per maand erbij." Ron Brandsteder duikt over het bureau en begint Joop van den Ende af te likken en te zoenen. Zegt Joop: "Nou ja  zeg, Ron, het is maar vijftien gulden bruto in de maand..." Zegt Ron:"Joop, als ik genaaid word, wil ik zoenen ook!"

45.Twee konijntjes en een egeltje zitten 's avonds langs de kant van de weg. Vraagt het egeltje:  "Hoe komt dat nou? Je ziet altijd platgereden egeltjes op de weg liggen, maar nooit een platgereden  konijn." "Dat zal ik je uitleggen," zegt het konijn: "Wij hebben een goede methode. Als wij de weg   overstekken en we zien twee grote koplampen aankomen, gaan we precies in het midden zitten. Als  de koplampen dichtbij zijn, dan bukken we, en dan kunnen we daarna gewoon weer doorlopen.  Maar ik zal het wel even laten zien." Het konijn loopt de weg op. Er komen twee koplampen aan.  Het konijn gaat in het midden zitten, bukt, en komt even later weer teruglopen: "Zie je wel. Niks an." "Dat wil ik ook eens proberen," zegt het egeltje. Het egeltje loopt de weg op. Er komen twee   koplampen aan, en het egeltje gaat precies in het midden zitten. Hij bukt... en wordt finaal  platgereden. Zegt het ene konijn tegen het andere: "Zie je niet vaak meer,hé, zo'n driewieler..."

46.Een dronken man probeert met een sigaret zijn autoportier open te maken. Een voorbijganger  ziet het en zegt: "Dat is een sigaret, hoor, waarmee u die portier probeert open te maken." "Verrek,"  zegt de dronken man, "dan heb ik net mijn sleutels opgerookt!"

47.We schrijven het jaar 1920, in het Chicago van de maffia. Don Petro, de grootste maffiabaas  roept zijn oudste zoon Luigi bij zich. "Luigi," zegt Don Pedro, "jij bent nu 18 jaar geworden. Nu isse  traditie in de familie dat jij de pistolen krijgt." "Maar papa," zegt Luigi, "ik wil helemaal geen   pistolen." "Isse traditie!" valt zijn vader uit: "Ikke krege die pistolen van mijn vader, hij van zijn vader  enzovoort." "Maar ik wil geen pistolen," zegt Luigi weer, "ik heb liever een horloge." "Wat? Nou  moete jij eens goed luisteren," zegt Don Pedro: "Ik ga jou wat vertelle. Jij hebbe nu verkering met  Maria. Over een tijdje ga jij met haar trouwen. Op een dag kom jij thuis. Maria is niet in de  woonkamer, Maria is niet in de gang, niet op de trap. Zij ligt in de slaapkamer, in bed met jouw beste vriend Mario. Wat ga jij dan zeggen: Je tijd is om?"

48.Een vader vertelt aan zijn zoon over Sinterklaas. Zegt-ie: "Ach, scheitoch uit met je Sinterklaas. Ik heb alles gevonden in de kelder: het kostuum, een baard en die staf. Ikgeloof allang niet meer in Sinterklaas. En," zegt-ie, "nou we toch kerels onder elkaar zijn, met dieooievaar kan je ook wel inpakken." Zegt z'n vader: "O ja, weet je dan hoe 't wel gaat?" "Ja,"zegt-ie, "kinderen worden geboren. En ik zal net zo lang zoeken tot ik die boor ook gevonden heb."

49.Er rijdt een man over de snelweg. Hij rijdt zo'n 140, 150 kilometer per uur. Hij wordt opgemerkt  door een politie Porsche die de achtervolging inzet. De man gaat steedsharder rijden: 170, 180, 190 kilometer per uur. Maar uiteindelijk wordt hij door de politie klemgereden. "Waarom rijdt u zo hard?" vraagt de politieagent. "Tja," zegt de man: "Vorige week is mijnvrouw er vandoor gegaan met een politieagent. En nou was ik als de dood dat je haar terug kwam brengen."

50.Moos is met wintersport en raakt bedolven onder een lawine. Meteen gaat een reddingsploeg op  pad om hem te redden, maar Moos is moeilijk te vinden. Er wordt een helicopter ingezet, en eindelijk zien ze Moos liggen. De reddingsploeg gaat naar hem toe, maar het laatste stuk is slecht begaanbaar. Vanuit de verte roepen ze Moos toe: "Meneer Cohen, meneer Cohen, hier is het Rode  Kruis, we komen eraan." Roept Moos terug: "Ik heb vorige week al gegeven."

51.Een mannetje heeft in de kroeg een stevig stuk in zijn kraag zittenzuipen. Als hij naar buiten stapt,  heeft het flink geregend: het asfalt glimt van het water. "shit," zegt de man, "nou moet ik nog een rivier overzwemmen ook." Hij neemt een aanloop en maakt een duik. Hij komt keihard op het asfalt terecht. "Krijg de nou wat," roept hij: "Het heeft nog gevroren ook!"

52.Een vrouw heeft een chiwawa. Op de rug van het hondje groeit maar steeds een rare pluim. Hoe  vaak de vrouw de pluim ook afknipt, hij blijft even hard weer terugkomen. Dan gaat de vrouw naar  de drogist voor ontharingscréme. De drogist geeft haar een potje en zegt dat ze na het opsmeren een  paar uur haar armen niet omlaag mag doen. "O, maar het is niet voor mijn oksels," zegt de vrouw: "Het is voor mijn chiwawa." "In dat geval," zegt de drogist, "mag u een week niet fietsen."

53.Een man ligt op de stoel bij de tandarts. De tandarts kijkt in zijn monden ziet een enorme rotte  kies. De tandarts zegt: "Wat een gat, wat een gat, wat een gat." De patiënt vraagt: "Waarom zegt u  dat drie keer?" Zegt de tandarts: "Dat doe ik niet. Dat was de echo."

54.Roept een man in een restaurant: "Ober, wat doet die vlieg in m'n soep?"Zegt de ober: "Rugzwemmen meneer." 

55.Er komt een man bij de psychiater en klaagt: "Mijn vrouw denkt dat ze een piano is." Zegt de psychiater: "Ik ben daar gek! Weet u wel wat het kost om zo'n ding te vervoeren?"

56.Een man zit 's ochtends vroeg in de trein. Zit er een dinosaurus tegenover hem. De man zit zo lang naar de dinosaurus te staren, dat de dinosaurus vraagt: "Heb ik soms wat van je an?" "Nee," zegt de man, "maar dat zie je toch niet vaak: een dinosaurus in de trein?" Zegt de dinosaurus: "Zal je niet  meer zien ook, want morgen is mijn brommer weer klaar."

57.Vrouw komt bij de dokter en geeft hem haar plasje. Zegt die dokter: "U woont hier lekker dichtbij." Zegt ze: "Hoe weet u dat, dokter?" Zegt-ie: "Je plasje is nog lekker warm."

58.Een man gaat in Tiel naar een gebedsdienst van Jomanda. Hij woont een groot deel van de dienst bij, en gaat weer naar buiten. Buiten aangekomen, hoort Jomanda de man roepen: "Ik kan weer lopen, ik kan weer lopen." Jomanda holt naar buiten en vraagt: "Heeft mijn gebed zo snel geholpen?" "Nee," zegt de man, "mijn fiets is gejat."

59.Er komt een man bij de pastoor en vraagt: "Spelen ze in de hemel ook voetbal?" "Dat weet ik niet," zegt de pastoor: "Ik heb vandaag pas de brochure aangevraagd. Kom over een week nog eens terug." De man komt een week later terug en vraagt: "En pastoor, weet u het al?" "Ja," zegt de pastoor: "Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is:er wordt inderdaad voetbal gespeeld in de hemel. Maar het slechte nieuws is: je staat volgendeweek opgesteld."

60.Er is een man met een Bijbelwinkel, en die zoekt iemand om Bijbels huis aan huis te verkopen. Dus hij plakt een bord op de etalageruit: gezocht: huis aan huis bijbelverkoper. Komt er een man binnen, en die zegt: "Ikkkkk zou graag bbbbijbels verkkkkopen." Zegt de winkelier: "Maar meneer, met uw spraakgebrek, zou u dat nu wel doen?" "Ikkkkk zou ttttoch graag een kkkkans kkkkkrijgen." "Nou ja," zegt de winkelier, "ik wil iedereen een kans geven,dus dan geef ik u ook een kans. Komt u maandag maar terug om negen uur." De stotteraar komt terug op  maandagochtend, en krijgt een flinke partij Bijbels mee. Om twaalf uur komt hij terug: alle Bijbels verkocht. Hij vraagt om een nieuw pakket. Om vier uur komt hij weer terug: weer alle Bijbels verkocht. En weer vraagt hij om een nieuw pakket. "Dat is best," zegt de winkelier, "maar nu wil ik eerst eens horen hoe je het 'm   lapt. Je hebt zo'n formidabele hoeveelheid Bijbels verkocht!" Zegt de man:"Gggggewoon. Ikkkkk bbbbbel aan. Er ddddoet iemand open. En dddddan vraag ik:`Wwwwwilt u een Bbbbbijbel  kkkkkopen? Of mmmmmoet ik 'm voorlezen?'"

61.Er komt een man een café binnen en bestelt vier borreltjes tegelijk. Als hij dit een paar dagen achter elkaar heeft gedaan, wordt de barman nieuwsgierig. Op een gegeven moment vraagt hij: "Waarom bestelt u toch steeds vier borreltjes?" De man zegt: "Drie broers van mij wonen in Australië. En we hadden afgesproken om elke dag om vijf uur een borreltje te gaan drinken. Gezellig toch?" De barman moet dit beamen. Op een dag bestelt de man drieborreltjes. De barkeeper vraagt: "Is er wat gebeurd met uw broer?" "Nee," zegt de man, "maar ik mag niet meer drinken van de dokter."

62.Ik werd laatst met mijn auto aangehouden op de Coolsingel. Vraagt die agent: "Meneer, heeft u gedronken?" Ik zeg: "Wat zegt u, ober?" Foutje natuurlijk, dus die agent vraagt nogmaals of ik gedronken heb. Ik zeg: "Een biertje of dertig, een paar whisky's en een paar glazen wijn." Zegt die agent: "Dan moet u toch even blazen." Ik zeg: "Hoezo? Geloof je me niet?"

63.Er zit een jongen bij de keuringsarts voor militaire dienst. De arts vraagt de jongen wat hij in militaire dienst wil gaan doen. "Ik wil graag generaal worden," zegt de jongen. "Ben je gek?" zegt de arts. Zegt de jongen: "Is dat vereist dan?"

64.Er komt een prostituée bij de hemelpoort. Petrus vraagt wat ze vroegergeweest is. De hoer bekent dat ze prostituée is geweest. "Dan mag je hier niet naar binnen,"zegt Petrus, "ga daar maar even op het bankje zitten." De vrouw gaat op het bankje zitten huilen. Komt er een oud baasje bij de  hemelpoort met een enorme zak op zijn rug. Hij loopt naar het huilende vrouwtje op het bankje en   vraagt wat er aan scheelt. Ze legt uit: "Ik ben vroeger prostituée geweest, en nu mag ik niet naar  binnen." "Is dat het?", zegt de man: "Ik ben kleermaker geweest. Weet je wat. Ik heb een zak met  oude kleren op mijn rug. We gooien de kleren eruit, en jij gaat in die zak zitten. Dan smokkel ik jou  de hemel binnen. Zo gezegd, zo gedaan. De kleermaker loopt naar de hemelpoort en Petrus vraagt   de man wat hij vroeger geweest is. "Ik ben kleermaker geweest," zegt de man. "Dan mag je naar  binnen," zegt Petrus. Als de man voorbij loopt, vraagt Petrus: "Maar wat zit er in die zak?" Zegt de kleermaker: "O, 't ouwe naaimachien."

65.Er loopt een kip tegen de muur: tok!

66.Bram Cohen gaat op vakantie naar Amerika. Als hij op het vliegveld van New York aankomt bij  de douane wordt hij hartelijk verwelkomd: "Welcome home, mr. Sinatra." Bram probeert uit te  leggen dat het een misverstand is, maar het helpt niets. Als hij een taxi wenkt, springt de taxichauffeur   uit de auto om zijn koffers aan te pakken: "Hello, mr. Sinatra." Weer heeft het geen zin om het uit te leggen. Bij het hotel aangekomen, begint de receptionist: "Hartelijk welkom, mr. Sinatra, fijn dat u weer bij ons komt logeren. Uw gebruikelijke suite is al gereed, alles is op orde..." En in de lift begint  de liftboy meteen: "Hey Franky, back in town eh?" Het begint Bram zo onderhand de keel uit te  hangen, en hij legt weer uit dat hij Bram Cohen uit Amsterdam is. Hij gaat zijn hotelkamer binnen, en  ziet in de slaapkamer één, twee, drie, vier bloedmooie meiden op het bed liggen. En ze roepen: "Hi  Franky boy!" Bram stapt naar binnen, zingt: "Strangers in the night..."

67.Zoef. Twee graven zwaaien open. En twee skeletten kruipen naar buiten.Ze lopen naar twee zware Harley Davidson. Ze starten de motoren. Broem, broem, broem... Stapt het ene skelet weer  af, loopt naar zijn graf, trekt zijn grafsteen uit de aarde en legt 'm op zijn benzinetank. Vraagt het ene skelet: "Waarom neem jij je grafsteen mee?" Zegt de ander: "Ik rij nooit zonder papieren."

68.Saar en Moos wonen al 25 jaar samen. "Zouden we nou toch niet eens gaan trouwen?" vraagt  Saar. "Ach meid," zegt Moos, "wie wil ons nou nog hebben?"

69.Een jager loopt door het bos. Hij ziet een konijntje lopen en hij

schiet: pang! En hij mist.

"Godverdomme," roept de jager: "Mis!" Even later ziet hij een fazant lopen.

Hij schiet: pang! Weer

mis. "Godverdomme," roept de jager: "Al weer mis." Dan komt meneer pastoor

langslopen. De

pastoor zegt tegen de jager: "Dat mag u niet meer zeggen hoor, dat

godverdomme. U misbruikt de

naam van de Schepper. Pas maar op dat Hij Zich niet op u wreekt." "U heeft

gelijk," zegt de jager;

"ik ben katholiek: ik mag dat niet zeggen." De jager loopt verder. Plots

ziet hij op vijf meter afstand

een konijntje zitten. De jager schiet: pang! Mis. "Godverdomme," roept de

jager, "alweer mis!"

Meteen komt er een bliksemschicht naar beneden flitsen, en die slaat op een

meter naast hem de

grond in. Hoort de jager een stem uit de hemel: "Godverdomme, weer mis!"

70.Piet: "Ik heb gisteren voor drie jaar benzine ingeslagen". Jan: "Dat kan

toch niet. Waar laat je dat

spul toch allemaal?" Piet: "Het is slechts voor mijn aansteker."

71.Een man kwam thuis met twee grote emmers koemest voor de tuin, die hij

had gehaald bij een

boer uit de buurt. "Waar is dat voor," vroeg zijn zoontje van zes. "Voor de

aardbeien," zei de man.

Het zoontje staarde hem aan en zei toen: "Ik heb ze liever met slagroom,

mag dat ook?"

72.Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan moeder en dochter wat

spullen voor het nieuwe

schooljaar kopen. Natuurlijk moet er ook een schoolagenda komen. Op een

gegeven moment zegt

de moeder: "Kijk eens, ik heb er hier één gevonden waarin zelfs nog plaats

is om je huiswerk op te

schrijven."

73.Een man begon aan een nieuwe loopbaan op een kantoor. Op zijn eerste dag

moest hij gelijk met

de computer werken. Gelukkig zat er een menubesturing op. Bij het opstarten

had hij de keuze uit

drie mogelijkheden. "1. Ga naar Microsoft Word", "2. Ga naar Dos" en "3. Ga

naar de Bahama's".

Nieuwsgierig koos hij voor de optie "Bahama's". Op het scherm verscheen de

tekst: "Dat zou u wel

willen."

74.Zit de vrouw net in bad, als er wordt aangebeld. Ze kijkt uit het

badkamerraam en ziet beneden

de buurman voor de deur staan. "Ach," denkt ze, "die is toch blind, dus ik

kan wel even opendoen."

Ze trekt de voordeur open en staat oog in oog met de blinde buurman die

vrolijk roept: "Ha, die

buurvrouw! Ik heb goed nieuws. Ik kan weer zien."

75.Een kleine zakenman heeft een bankrekening geopend en krijgt een

chequeboekje. Dat vindt hij

reuze gemakkelijk. Iedereen die hij moet betalen geeft hij een cheque. Na

een tijdje krijgt hij een

briefje van de bank met het verzoek even langs te komen. Bij de directeur

op de kamer binnen

gelaten zijnde, zegt deze: "Kijkt U eens meneer, U hebt hier een rekening

geopend en er duizend

gulden op gestort. Maar nu hebt U al vijfduizend gulden uitgegeven. Ik zou

graag zien dat U het

tekort aan zou vullen." Zakenman: "Dat is toch geen enkel probleem. Ik zal

wel even een cheque

uitschrijven."

76.Zit een man op een bankje in een park. Ineens komt er een vrouw naast

hem zitten en zegt:

"Weet u, u lijkt sprekend op mijn 3e man". "Goh," zegt de man, "Hoeveel

keer bent u dan

getrouwd?" "2 keer," zegt de vrouw.

77.Mannetjesdodo tegen zijn vrouw: "Hoezo hoofdpijn? We zijn een bedreigde

diersoort!"

78.Jantje: "Vader, ik moest schoolblijven." Vader (boos): "Hoe kwam dat nu

weer?" Jantje: "Ik wist

niet waar de Dolomieten lagen, vader." Vader: "Ik heb je al zo vaak gezegd

dat je je spullen beter

op moest ruimen."

79.Jan: "Ik zou wel eens willen weten waar een brief terecht zou komen, als

ik hem zou adresseren

aan de domste man van Nederland." Piet: "O, die zouden ze gewoon aan de

afzender terugsturen."

80.Twee ambtenaren uit verschillende dorpen scheppen op over hun gemeenten.

"Bij ons in het dorp

draagt de burgemeester een echte ketting om zijn hals," zegt de een. "Nou

en?" zegt de ander, "bij

ons mag hij vrij rondlopen."

81.Thomas Edison deed er jaren over om het elektrisch licht uit te vinden.

Laat op een avond lukte

het hem een peer aan het gloeien te krijgen. Hij stoof zijn laboratorium

uit, het huis door, de trap op

en de slaapkamer in. "Schat," riep Edison naar zijn vrouw, "ik heb het voor

elkaar!" Ze draaide zich

op een andere zij en mompelde: "Doe dan nu het licht maar uit en kom in

bed."

82.Er komt een man bij de dokter: "Dokter, ik weet niet wat er aan de hand

is, maar als ik met m'n

vinger tegen m'n hoofd druk, dan doet het pijn. En als ik tegen m'n buik

druk, doet het ook pijn. En

als ik op m'n knie druk doet het daar ook pijn. Wat is er aan de hand?"

"Oh," zegt de dokter, "ik zie

het al: u heeft uw vinger gebroken!"

83.Advocaat tijdens een rechtszitting: "Tenslotte, edelachtbare, wil ik als

verzachtende

omstandigheid aanvoeren, dat mijn cliënt nogal hardhorend is en derhalve de

stem van zijn geweten

niet heeft kunnen verstaan."

84.Meisje heeft voor het eerst van haar leven een appeltaart gebakken en

biedt haar vader 's avonds

een stuk aan. Vader eet ervan, knikt goedkeurend en zegt: "Niet slecht,

maar ik proef geen stukje

appel?" "Maar pappie, in hondekoekjes zitten toch ook geen honden?"

85.Bram gaat met zijn vrouw en kinderen op vakantie. Zijn vrouw pakt bijna

alle huisraad in, zeer

tegen de zin van Bram. Bij de incheck-balie aangekomen zegt Bram, krom

staand onder een

loodzware last van volgepakte koffers, tegen zijn vrouw dat ze de piano ook

wel mee hadden

kunnen nemen. Waarop zij antwoord "Hoor es Bram, nou moet je niet gelijk op

de eerste dag van

de vakantie hatelijk gaan doen, hoor!" Zegt Bram op gelaten toon: "Dat doe

ik ook niet. Onze

tickets liggen nog op de piano."

86.De moeder van een middelbare scholier wordt bij de rector geroepen. "De

situatie is nogal

ernstig," legt het schoolhoofd uit. "Uw zoon verscheen vandaag in een

jurkje en nylonkousen." "Mijn

schuld is het niet," verweert de moeder zich. "Ik heb hem al zo vaak gezegd

uit de garderobe van zijn

vader te blijven."

87.Een bedelaar loopt door een dure winkelstraat en blijft smachtend door

het raam van een

restaurant kijken. Hij kijkt en kijkt en kijkt... en ziet dat een man

geheel achter zijn krant verscholen

gaat, met voor zich een dampend bord. De bedelaar stormt naar binnen, gaat

tegenover die man

zitten, trekt het bord naar zich toe en begint als een waanzinnige te eten.

Halverwege ziet hij wat in

het bord liggen: een gebruikte kam (met veel haar eraan). Onmiddellijk

begint hij enorm over te

geven in het bord. Laat de man tegenover hem zijn krant zakken en zegt:

"Ja... Zover was ik ook

gekomen!"

88."Prachtige papegaai, maar waarom heeft hij aan iedere poot een kettinkje

hangen?" "Als ik aan

het linker kettinkje trek, zegt hij "goedemorgen". Als ik aan het rechter

kettinkje trek, zegt hij

"goedenacht"." "En als je aan beide trekt?" "Dan valt-ie op zijn bek!"

89.Henk moest voor zijn nummer worden gekeurd voor militaire dienst. Bij de

ogentest vroeg de

arts hem wat er op de kaart stond. Henk, slechte ogen simulerend, "welke

kaart?" Toen de dokter

een bezemsteel omhoog hield zei Henk dat het een potlood was. Hij werd

natuurlijk afgekeurd voor

militaire dienst. Om dat te vieren ging Henk 's avonds naar de bioscoop.

Toen de film was afgelopen

en het licht weer aanging zag Henk tot zijn schrik dat hij naast de arts

zat. Hij boog zich naar de arts

en vroeg: "Weet u of dit de bus naar Den Haag is?"

90.Antwoordapparaat van een warenhuis: "Als u een bestelling wilt opgeven,

draai dan een 5. Als u

een klacht heeft, draai dan 85339855037874899. Een prettige dag verder."

91.Twee dronkelappen zitten elkaar lodderig aan te kijken. "Ik zie alles

dubbel," zegt de een. "Ik

ook," antwoordt de ander. "Laten we dan met z'n vieren gaan klaverjassen",

stelt nummer een voor.

92."Een haan en een kip komen elkaar tegen. "Kukeleku," zegt de haan.

"Miauw," antwoordt de kip.

"Wat krijgen we nou?" vraagt de haan. "Ach," zegt de kip, "zonder vreemde

talen kom je

tegenwoordig niet meer aan de bak."

93.De passagier achter in de taxi wil de chauffeur wat vragen, dus tikt hij

de man even op z'n

schouder om de aandacht te trekken. De taxichauffeur geeft een geweldige

schreeuw en verliest de

macht over het stuur. Het voertuig mist op een haartje na de tram, ramt

bijna de voorpui van een

monumentaal bordeel, alvorens op het trottoir tussen tientallen driftig

fotograferend Japanners tot

stilstand te komen. Het is even stil in de taxi. Dan zegt de chauffeur:

"Meneer, wilt u dat nooit meer

doen. Ik ben me dood geschrokken." De passagier zegt dat hij niet had

geweten dat de chauffeur zo

zou schrikken van een klein tikje op z'n schouder. Waarop de bestuurder

zegt: "Het is uw schuld niet

hoor meneer. Maar vandaag is mijn eerste dag als taxi-chauffeur. Hiervoor

heb ik 25 jaar lijkwagens

gereden."

94.Verontwaardigd roept mevrouw Van Dam tegen de loodgieter: "Hoe heeft u

dat ooit gedurfd,

mijn dochter te kussen in die donkere kelder?" Antwoordt de loodgieter:

"Dat vroeg ik me ook af

toen ik haar later in het licht zag..."

95."De man die mijn dochter tot vrouw krijgt, heeft een lot uit de loterij.

Ze drinkt niet, ze rookt niet,

ze vloekt niet, ze flirt niet...." "Hoe oud is ze?" vraagt de man

belangstellend. "Twee jaar..."

96.Twee gevangenen ontsnapten via het dak, waarbij een van hen een dakpan

verschoof. "Wie is

daar?" riep de bewaker. De eerste gevangene reageerde met een natuurgetrouw

"Miauw". De

bewaker was gerustgesteld en vervolgde zijn ronde. Maar toen ook de tweede

gevangene een

dakpan verschoof riep de bewaker opnieuw "Wie is daar?" "De andere kat,"

riep de gevangene

terug.

97.Muggenmoeder tegen haar muggenkindertjes: "En als jullie nu allemaal

braaf gaan slapen, vliegen

we morgen naar het nudistenkamp om daar te ontbijten."

98."Als een woord met het voorvoegsel 'on' begint heeft dit woord meestal

een ongunstige

betekenis," zegt de onderwijzer, "Bijvoorbeeld: ondeugend, onfatsoenlijk,

ongelukkig. Kan iemand

nog een voorbeeld noemen?" Dirk steekt zijn vinger op en zegt: "Ik weet er

een meester:

Onderwijzer."

99.Dokter tegen patiënt: "Als u nog twee jaar doorgaat met dit ongezonde

leven bent u binnen een

maand dood."

100.Twee jongetjes zijn aan het opscheppen. "Mijn vader heeft een appel en

een peer gekruist en nu

is hij een hoge Piet op de Landbouw Hogeschool." "Dat is nog niets, mijn

vader heeft een Ford met

een Opel gekruist en nu is hij een engel in de hemel."

 

 

101.Kennen jullie die mop van die dierenhandelaar die zo'n goed idee had om

z'n omzet te

vergroten? Hij leerde al z'n papegaaien zeggen: "Ik mis mijn broertje zo!

102."Chirurg: "Het spijt me verschrikkelijk, maar we moeten u weer

openmaken. Ik heb een paar

rubberhandschoenen in uw buik laten zitten." Patiënt: "Waarom zou u al die

moeite doen, dokter?

Hier hebt u 20 gulden, dan kan u een nieuw paar kopen."

103.'s Nachts maakt Ma Pa wakker. "Piet, Ik hoor een muis piepen." "Nou

en," reageert Piet, "denk

je soms dat ik hem ga oliën?"

104.Dokter de Zwart komt op zijn wekelijkse ronde door het bejaardenhuis

meneer van Puffelen

tegen en begint een praatje met hem. Van Puffelen zegt hem dat hij de

laatste week rare dingen

meemaakt. "Als ik 's-nachts naar de WC ga, dan gaat vanzelf het licht aan."

De Zwart is bang dat

van Puffelen een beetje seniel wordt, dus hij belt diens zoon op. Zijn

vrouw neemt op en hij verteld

het verhaal aan haar, waarop zei gilt "Hé Jan, moet je horen, Pa piest weer

in de ijskast!"

105.Zit er een man in een bar die een pilsje besteld. De barkeeper geeft

hem zijn pilsje en zegt: "da's

Fl. 1,30 meneer." De man pakt 13 dubbeltjes en gooit die achter de bar. De

barkeeper zegt hiervan

niets en pakt ze kalm op. Dit gaat een keer of vier door, totdat de man er

weer een besteld en met

een rijksdaalder betaald. De barkeeper denkt: "Ha, ik zal jou krijgen!" Hij

pakt 12 dubbeltjes

wisselgeld en gooit die over de bar heen naar de man toe. Pakt die man een

dubbeltje uit zijn zak en

gooit die ook op de grond en zegt: "Doe mij nog maar een pilsje."

106."En jij denkt dat jij problemen hebt?" zei een man tegen zijn collega.

"Ik heb iemand laatst een

paar duizend gulden geleend voor plastische chirurgie en nu weet ik niet

hoe hij er tegenwoordig

uitziet!"

107.Gerrit rijdt zijn krakkemikkige autootje de pont op. "Twee vijftig,"

zegt de pontbaas tegen hem.

Gerrit stapt uit zijn vehikel overhandigt de pontbaas zijn sleutels:

"Verkocht."

108.Een vriend gaat voor hem en zijn compagnon proviand inslaan. Als hij

terugkomt met twaalf

flessen jenever en een brood vraag zijn compagnon: "Piet, wat moeten we met

al dat brood?"

109.Een moeder trof haar zoon in bed aan, terwijl hij al lang op school had

behoren te zijn. Ze zei

hem ogenblikkelijk naar school te gaan, of anders twee goede redenen te

geven om zulks niet te

doen. "Ten eerste vinden de kinderen me niet aardig. En ten tweede vinden

de leraren me he-le-maal

niet aardig. Geef mij maar eens twee goede redenen waarom ik wél naar

school zou gaan." "Nou,

ten eerste ben je veertig. En ten tweede ben je rector."

110.Ik heb een vriendin die zo bezeten is van hergebruik, dat ze er niet

aan zou denken te trouwen

met een man die niet al eens getrouwd is geweest.

111.Ober tegen een gast: "Eet U wild?" Gast: "Nee, heel rustig."

112.Kapper: "U zegt hier eerder te zijn geweest om U te laten scheren, maar

ik herken uw gezicht

niet." "Dat is best mogelijk. De littekens zijn aan het genezen..."

113.In een winkelcentrum in Schiedam vroeg Sinterklaas aan een meisje hoe

ze heette en kreeg

alleen een boze blik. Sinterklaas herhaalde de vraag. Ten slotte zei ze

verontwaardigd: "Dat heb ik je

vanmorgen in Rotterdam verteld en nu ben je het al vergeten!"

114.Twee jongens staan voor Sinterklaas en kijken hem verlegen aan. "Ik zou

graag 'n trein

hebben", zegt de eerste. "En ik 'n Tampax!" flapt de tweede eruit.

Sinterklaas fronst zijn

wenkbrauwen. "Waarom?" vraagt hij streng. "Ja," zegt het ventje onschuldig,

"daar kun je toch alles

mee doen: zwemmen, paardrijden, tennissen..."

115.Een timmerman moest een houten vloer in een huis zetten. Hij sloeg er

een spijkertje in. En nog

één. En nog één. Daarna pakte hij een spijkertje en gooide het weg. Zijn

aannemer vroeg waarom

hij dat deed en de timmerman antwoordde: bij deze spijkertjes zit het kopje

boven en het puntje

onder en bij deze spijkers zit het puntje boven en het kopje onder. Nou

zegt die aannemer, dan kan

je die toch voor het plafond gebruiken.

116."Ober, er zwemt een vlieg in mijn soep!" "Niet voor lang, meneer. Ziet

u die spin aan de rand

van het bord?"

117.Vrouw bij de psychiater: "O, dokter, mijn man denkt dat hij een

verkeerslicht is." Psychiater:

"Laten we eens kijken wat we daaraan kunnen doen. Breng hem maar binnen."

Vrouw: "Even

geduld dokter, hij staat nog op rood."

118.Bij een tankstation stopt een vies, klein, verkreukeld autootje.

"Volgooien met loodvrij en

wassen, A.U.B." De pomphouder bekijkt het autootje en zegt spottend: "Ook

strijken?"

119.Mijn buurman is na een week al flauw van zijn autotelefoon. Hij baalt

er van dat iedere keer als

de telefoon gaat, hij naar de garage moet lopen.

120.Een bekend terrorist komt aan de hemelpoort. Petrus herkent de schurk

onmiddellijk en zegt op

besliste toon: "Nee, mannetje, jij komt hier niet binnen." Zegt de

terrorist: "Dat is de bedoeling ook

niet. Jullie hebben nog precies een half uur om de zaak te ontruimen."

121.Een boer die in Amerika heeft gewoond, beantwoordt een paar vragen aan

een Nederlandse

vriend. "Hoe groot was jullie huis daar?" "Nou, wel tien keer zo groot als

dat hier." "En hoe groot

was je tuin er?" "Nou, ik deed er wel een half uur over om met mijn auto de

tuin dwars over te

steken." "Ja, zo'n auto heb ik ook gehad!"

122.Jan: "Hoe gaat het op je nieuwe werk?" Piet: "O, prima. Er werken al

150 man onder me." Jan:

"Zo ..." Piet: "Ja, ik werk op de tweede verdieping."

123.De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de papierversnipperaar.

"Kan ik helpen?" vroeg

een secretaresse. "Ja," zei hij. "Hoe werkt dat ding?" "Heel simpel," zei

ze, pakte het dikke dossier

en stopte hem in de versnipperaar. "Bedankt, maar waar komen de kopieën er

nu uit?"

124.Schept de ene visser op tegen de ander dat hij een zalm heeft gevangen

van wel 10 kilo. "Dat

geloof je toch zelf niet," zegt de ander. "Waren er getuigen bij?"

"Natuurlijk," zegt de visser. "Anders

had hij minstens 15 kilo gewogen."

125.Man bij de bushalte: "Meneer, heeft u een windje gelaten?". Antwoord:

"Ja, natuurlijk, dacht u

dat ik altijd zo stonk?"

126.Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter "Lang niet gezien." "Klopt,"

zegt de man, "ik ben

ziek geweest."

127.Een Nederlander, een Belg en een Duitser staan voor een wens-zwembad.

De Nederlander

sprong eerst en wenst een bad vol champagne. En ja, hoor! Daar zwom hij in

de champagne. Toen

was de Belg aan de beurt. Hij wenste een bad vol bier. Et voila! Toen de

Belg uitgezwommen was

en de Duitser wilde springen, brak net de duikplank en riep vloekend uit:

"Scheisse!"

128.Komt een man bij de slager: "Mag ik van u grumhumfumhumgprfff

bloemkolen?" Zegt de slager:

"Drie kilo WAT?"

129.Drie Amerikaanse stelletjes zitten in een restaurant aan tafel. Vraagt

de ene man aan zijn vrouw

"Pass the sugar, sugar." Zegt de tweede "Pass the honey, honey". De derde

kijkt naar zijn vieze

dikke lelijke vrouw en zegt, "Pass the pork, pig."

130.In het centrum van een zeer drukke stad vraagt een man aan een

voorbijganger: "Kunt u mij

vertellen hoe ik het snelst bij het ziekenhuis kom?" "Ja hoor," zegt de

man, "U doet uw ogen dicht en

steekt deze straat over..."

131.Verkoopleider tegen de sollicitant: "Beschikt u over verkoopervaring?"

"Ja hoor," zegt de man,

"Ik heb mijn huis, mijn auto, de piano, en bijna al de juwelen van mijn

vrouw verkocht."

132."Jij hebt precies dezelfde fouten in je proefwerk als de jongen die

naast je zat.", zegt de leraar.

"Dat vind ik niet zo vreemd, we hebben dezelfde leraar!"

133.Gesprekje gehoord op een politiek feestje in Den Haag: "Leuk om u nu

eindelijk eens te

ontmoeten, ik heb al zoveel over u gehoord." "Dat kan best, maar u kunt

toch niets bewijzen."

134.Drie werknemers van verschillende bierbrouwerijen zitten bij elkaar in

de kroeg. De werknemer

van Grolsch bestelt een flesje Grolsch. De werknemer van Amstel bestelt een

flesje Amstel bier. De

werknemer van Bavaria bestelt echter een glas cola. De andere twee kijken

een beetje vreemd en

vragen waarom hij cola drinkt. "Och," zegt de werknemer van Bavaria, "als

jullie geen bier drinken,

doe ik dat ook niet!"

135.Er komt een blinde man bij de bakker en vraagt 2 maanzaadbolletjes. De

volgende dag komt hij

weer terug en bestel 5 maanzaad bolletjes. De dag daarop bestelt hij er

100, De bakker kijkt hem

vreemd aan en vraagt: "Waarom koopt U toch zo veel maanzaad bolletjes?"

"Ach," zegt de blinde

man, "er staan zulke leuke verhaaltjes op."

136.Jantjes vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten: "Hoeveel is

vijf plus vijf?" "Waar ben je

nu weer mee bezig?" vraagt vader stomverbaasd. Jantje antwoordt: "Meester

zegt dat konijnen heel

snel kunnen vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan niet eens

optellen!"

137.Laatste bericht uit Suriname: Er is geen corruptie meer! Hebben ze die

corrupte types eruit

gegooid? Nee, het geld is op.

138.Komen twee vlooien uit de bioscoop. Zegt de ene: "Gaan we lopen of

nemen we de hond."

139.Wat hebben ze toch tegen ambtenaren? Die mensen doen toch niets...

140.Aan de bar zit een groepje mannen prostaat-problemen te bespreken die

enkelen van hen ivm

met hun hoge leeftijd hebben opgelopen. Er zitten ook 2 stotteraars bij. De

ene stotteraar weet niet

wat prostaat-problemen zijn en vraagt het de ander. "N-n-nou", zegt de

ander," d-d-d-dat zijn

m-mannen die p-p-p-pissen zoals w-w-wij praten"

141.Op de afdeling Eerste hulp wordt een zwaargewonde man binnen gebracht.

"Naam", informeert

de verpleegster. "Jan Jansen" antwoord de man. De zuster "Getrouwd?",

waarop de man antwoordt

"Nee, een ongeluk met de motor."

142.Een man krijgt pech met z'n eend en is blij als hij een sleep krijgt

van een kennis die in een

Porsche rijdt. Ze spreken af als de Porsche te hard gaat dat er even

getoeterd of geknipperd moet

worden. Eenmaal onderweg ziet de man in de Porsche zijn vriend in z'n

Jaguar. Al gauw word het

een wedstrijd en ze vergeten helemaal de Eend. Al snel rijden ze over de

200 km. Een Belg ziet ze

voorbij razen en belt meteen zijn vriend. Je raadt nooit wat ik gezien

heb:ik zie een Porsche met 220

km voorbij razen, daarna een Jaguar met 220 km en dan zie ik een lelijk

eendje wat maar loopt te

toeteren en te knipperen om voorbij te mogen gaan!!!!!!!!!!!!!!!

143."Mij heb vannacht bij papa geslapen", zegt Pietje tegen de schooljuf.

De onderwijzeres wil de

taalfout onmiddelijk rechtzetten en verbetert:"Ik heb vannacht bij papa

geslapen." "Wat gek",

antwoordt Pietje, "dan moet u binnengekomen zijn nadat ik in slaap ben

gevallen."

144."Mama", vraagt Erik die net van zijn vader een draai om zjn oren heeft

gehad, "heeft papa

vroeger van opa ook klappen gehad toen hij nog klein was?" Moeder:

"Natuurlijk, zoiets gebeurde

vroeger ook wel eens." Erik:"En kreeg opa, toen hij klein was, ook klappen

van zijn vader?"

Moeder:"Zeker weten. Dat gaat al generaties zo." Erik:"Dan zou ik toch wel

eens willen weten wie

eigenlijk met die onzin is begonnen."

145.Een generaal is op inspectie en informeert in de kazerne hoe het eten

is. "We vechten erom,

generaal", antwoordt een der manschappen. "Een prima pot, dus?", vraagt de

generaal. "Integendeel,

generaal. Wie verliest moet het opeten."

146.Twee Schotten verlaten hun stamkroeg na een stevige borrel. Terwijl ze

over straat zwalken,

roept de ene:"Wat gek zeg, ik zie alles dubbel!" Waarop de andere Schot

zijn portemonee te

voorschijn haalt en zijn vriend een bankbiljet van een pond geeft, met de

woorden:"Hier heb je de

twee pond terug die ik van je heb geleend."

147.Jantje staat luidkeels op straat te lachen. Een aardige, oude man

vraagt:"Waar heb je zo'n pret

om?" "Dat zeg ik niet", zegt Jantje, snikkend van de lach. "Toe nou",

dringt het heertje aan, "dan kan

ik meelachen." "Nou, vooruit dan", zegt Jantje, "dan moet u recht omhoog

kijken, juist. Nu vier

stappen naar links, juist. Teslotte drie stapjes naar voren. Kijk, dit is

nou pret. U staat midden in een

paardehoop."

148."Waarom heeft u zo'n lange baard, opa?" "Omdat oma altijd de

stropdassen voor me uitzoekt."

149.Een kunstminnende vader neemt zijn zoontje voor het eerst me naar een

vioolconcert. In de

pauze vraagt het ventje:"Pa, als die man dat kistje doorgezaagd heeft, gaan

we dan naar huis?"

150."Weet u zeker dat dit uw huis is?", vraagt een politieagent in het

holst van de nacht aan een

aangeschoten man die langdurig aan een huisdeurslot zit te morrelen.

"Natuurlijk", is het antwoord,

"kom maar binnen. Ziet u deze TV? Die is van mij en die koelkast is ook van

mij." "Kunt u dat

bewijzen?", vraagt de agent. "Natuurlijk, kom maar boven", zegt de

dronkaard. Hij stommelt een

trap op, opent een deur en zegt:"Ziet u dat bed? Dat is van mij. En weet u

wie die man is die op dat

bed ligt?" "Nee, wie dan?", wil de nieuwsgierig geworden agent weten. Zegt

de dronkaard:"Dat ben

ik?"

151.Rij-instructeur tegen een oud dametje tijdens de eerste les :'Als u met

dit tempo blijft rijden,

mevrouwtje, dan hebben we straks een bon wegens dubbel parkeren.'

152.'Dat is erg zeg, nu is God ook al ziek!', zegt Martin geschrokken.

'Waarom denk je dat?',

vraagt zijn Moeder. Martin :'Moet je eens horen wat er in dit

overlijdensbericht staat :"ONZE

LIEVE HEER HEEFT HEDEN DOKTER VAN DEN PALM TOT ZICH GEROEPEN".'

153.Baas tegen zijn werknemer :'Je werkt langzaam, je praat langzaam en je

loopt langzaam. Is er

dan helemaal niets dat jou vlug afgaat?' Werknemer :'Oh, jawel hoor. Ik ben

vlug moe.'

154.Een jong echtpaar verlangt al een paar jaar vergeefs naar een baby. Op

een dag komt de

pastoor langs om afscheid te nemen, want hij gaat in Lourdes wonen. Hij

hoort over hun kinderwens

en belooft in Lourdes een kaars voor hen te zullen aansteken. Na enkele

jaren keert de pastoor

terug en ziet vijf paar klompjes voor de deur staan. Hij gaat naar binnen

en feliciteerd de vrouw.

'Waar is uw man? Dan kan ik ook hem gelukwensen.' 'Oh', zegt de vrouw :'Jan

is net naar Lourdes

vertrokken om de kaars uit te blazen.'

155.Een ambtenaar zit koffie te drinken. De kantine-juffrouw vraagt hem

:'Wilt u nog een tweede

kopje?' 'Nee', zegt hij, 'dank u wel, anders kan ik vanmiddag niet slapen!'

 

156.Supporter tegen de scheidsrechter :'Waar is je hond?' 'Ik heb geen

hond!' 'Wat, blind en geen

hond?'

157."Ik kom de gootsteen repareren", zegt de loodgieter die bij een villa

heeft aangebeld. "Maar er

is niets aan de hand met onze gootsteen", zegt de vrouw des huizes. "Heeft

u dan niet opgebeld,

mevrouw Berenschot?" "Ik heet geen Berenschot, ik ben mevrouw Jansen. De

familie Berenschot is

3 maanden geleden verhuist!" "Ongelooflijk! Bellen ze op voor een

spoedklus, kom je, blijken ze

doodleuk te zijn verhuisd....!"

158.Ene werknemer tegen de andere :"Onze nieuwe directeur heeft niets te

veel gezegd toen hij

aankondigde ons bedrijf tot leven te wekken." "Hoe bedoel je?", vraagt de

ander. "Hij is hier amper

een half jaar bezig en er zijn al twee secretaresses zwanger!"

159.Willem verzucht tijdens het toepen tegen zijn kaartvrienden :"Waarom

krijg ik nou nooit eens

vier tienen in mijn hand?" Zegt zijn buurman Kees :"Maar Willem, dat komt

heel zelden voor. Ik durf

zelfs te zeggen, dat als je vier tienen krijgt, dan mag jij met mijn vrouw

een avondje op stap !" Een

week later vraagt Willem onder het kaarten :"Zeg Kees, wie was die vrouw

met wie jij gisteren op

straat stond te praten? Ik bedoel dat mens met dat vettige haar, die wrat

op de kin en dat loenzende

oog." Kees :"Dat was mijn vrouw." Willem :" Nou, dan pas ik maar!"

160."Weet jij, Pietje, waarom de Paus niet gecremeerd wil worden?" "Nee,

Pa, waarom wil hij dat

niet?" "Omdat hij nog niet dood is."

161.De gezagvoerder maakt zijn afscheidsvlucht. "Geachte passagiers, dit is

mijn laatste traject en

daarom wil ik u iets bijzonders aanbieden. WIJ ZULLEN EEN LOOPING MAKEN!

Fasten your

seatbelts, please." De boeing-747 maakt een looping, een sensationele

belevenis voor de 280

passagiers. Als het toestel zijn omwenteling heeft gemaakt en weer normaal

vliegt, steekt een man

zijn besmeurde hoofd om de deur van het toilet en roept :"Leuk hoor!"

162.Petra tracteert haar oma op een bonbon. Oma steekt hem direct in haar

mond en roept

:"Mmmmm, dat is nog eens een heerlijke bonbon!" "Daar snap ik echt niets

van", zegt Petra,"toen ik

hem aan de hond gaf spuugde die 'm meteen weer uit!"

163.Margo komt van school en huilt van het lachen. Haar vader :"Vanwaar die

pret?" Margo :"Ik

moet vijfhonderd keer 'IK BEN EEN EZEL' schrijven." Vader :"Wat is daar zo

grappig aan?"

Margo :"Jij moet het ondertekenen!"

164.Een man belt via de autotelefoon een garage en zegt :" Mijn auto -hik-

wil niet meer starten

-hik- want er heb allemaal water in de carter -hik-." Garage :"Wij komen

wel even kijken. Waar

staat u?" Man :"In -hik- het Amsterdam-Rijn-kanaal."

165."Jullie moeten een opstel schrijven waarin de begrippen godsdienst,

koningshuis, liefde en

mysterie voorkomen.", draagt de lerares Nederlands de klas op. Uitgerekend

de domste leerling van

de klas levert al na een minuut zijn werkstuk in met een triomfantelijk

"klaar!" De lerares leest

:"Hemeltje lief", roept de prinses, "ik ben zwanger, maar weet niet van

wie!"

166."Waarom komt u niet wat eerder?", vraagt de arts geergerd aan zijn

patient, " Mijn spreekuur is

allang voorbij!" "Spijt me, dokter, maar die rothond beet niet eerder!"

167.Gertje zit lijkbleek naast zijn moeder in de kerk. "Wat is er?", vraagt moeder. "Ik ben zo  misselijk......", kreunt het ventje. "Ga maar gauw even naar buiten", radt later komt hij opgelucht terug. "Ben je buiten geweest?", wil zijn moeder weten. "Was niet nodig.",  antwoord Gertje, "In het portaal zag ik een schaal met het bordje 'VOOR DE ZIEKEN'!"

168.Pietje van 6 staat met een treurig gezicht bij z'n fietsje. De ketting is er afgelopen. Z'n vader  komt erbij en legt er de ketting op. Als hij klaar is, zegt hij :"Eigenlijk moet zo'n grote jongen als jij  dat zelf al kunnen." Antwoord Pietje :"Dat kan ik ook, maar je krijgt er altijd van die smerige handen van!"

169.Moos koopt op de rommelmarkt van Tel-Aviv een oud olielampje. Als hij thuis met de   poetsdoek het lampekoper weer laat glimmen, klinkt plotseling een daverenden knal en verschijnt uit de hals een geest die met donderende stem roept :"Beveel mij, oh meester,want ik zal al uw wensen vervullen." "Elke wens?", vraagt Moos ongelovig. "Elke wens!", antwoord de geest. Moos pakt een landkaart van Israel en zegt :"Geef Israel dan onmiddelijk betere grenzen,want zo houden we ellende." De geest bestudeerd de landkaart en gromt :"Onbegonnen werk, meester. Vergeef mij en doe alstublieft een andere wens." Moos denkt diep na en zegt :"Mijn vrouw Saar was vroeger een  plaatje. En kijk nu eens op deze foto, alles is verlept en uitgedijd. Maak haar weer even mooi als  vroeger." Al na een blik op de foto vraagt de geest:"Mag ik die landkaart nog eens even zien?"

170.Een mevrouw tegen het meisje dat bij haar solliciteert als hulpje in dehuishouding :"Voor ik je  aanneem, wil ik eerst weten of je van honden en katten houdt?" Het meisje:"Ik lust alles, mevrouw."

171.Een Rotterdamse moeder vertelt haar dochtertje dat ze volgende week op een veeboerderij gaat logeren en daar zeer waarschijnlijk de geboorte van een kalf zal meemaken. "Eerst komen de voorpoten, dan de kop, dan de schouders, vervolgens het lijf en tenslotte de achterpoten.", legt moeder alvast uit. Vraagt Sjoukje :"En wie zet hem dan in elkaar!"

172."Stel dat je heeeeeeel veel geld zou winnen in de loterij, wat zou je dan allemaal kopen?", vraagt  een vader aan zijn zesjarig dochtertje. "Ik zou een wit jurkje kopen, een wit jasje, witte  handschoeentjes, witte schoentje en witte kousjes." "En dan?" "Dan zou ik lekker in de modder gaan rollen.

173.Leraar aan leerling :"Ken jij frans?" "Ja, meneer, Frans is mijn oom." "Nee, dat bedoel ik niet,  spreek jij frans?" "Ja, meneer, elke zondag wanneer hij bij ons op bezoek komt." "Nee, dat bedoel ik ook niet, versta jij frans?" "Ja, meneer, maar dan moet hij welNederlands praten."

174.Een haas loopt huilend door het bos. Komt 'ie meneer de uil tegen. "Wat is er haas?" vraagt  meneer de uil. "Ik moet voor militaire dienst gekeurd worden, maar ik wil oren eraf. Dan word je zeker afgekeurd. En als je dan afgekeurd bent, naaien we ze er weer aan en dan is alles weer normaal". Zo gezegd, zo  gedaan. En ja hoor de haas wordt afgekeurd. Loopt de haas helemaal blij door het bos, komt hij de   huilende meneer beer tegen. "Wat is er met jou aan de hand?" vraagt de haas. "Ik moet gekeurd  worden voor militaire dienst, maar ik wil niet." zegt de beer. "Kom dan maar mee naar meneer de uil,  die weet vast raad.", zegt de haas. Meneer de uil moet er lang overnadenken. Een beer heeft  namelijk nauwelijks oren, dus het heeft geen zin om die eraf te halen. Dan heeft de uil een idee:"We  slaan de beer zijn tanden eruit! Dan zal hij het verder zonder tanden moeten doen, maar hij eet toch  alleen maar honing". Zo gezegd, zo gedaan. Later die week lopen de haas en meneer de uil door het  bos. Komen ze meneer de beer tegen. "En?" vragen ze. "Afgekeuwd!" zegt de beer blij. "Vanwege   je gebit?" vragen de haas en meneer de uil. ......."Neew, ik was tew dik!".

 

175.Een man brengt zijn auto naar de garage omdat hij onder het rijden een vervelende tik hoort.  Als hij zijn wagen s'avonds wil ophalen, ziet hij dat deze helemaal uit elkaar ligt. De monteur staat  ernaast met een knalrode knop : "Sorry, meneer, het zat een beetje tegen. Hij is morgenmiddag pas  klaar. Maar we hebben de oorzaak gevonden!" "Oh, wat was er dan aan de hand?", vraagt de klant.   Monteur : "Ik denk dat uw zoontje de schuldige is; er lag namelijk knikker in asbak!"

176.Een niet meer zo jonge artiest komt bij een impresario en probeert hem een muizennummer aan  te smeren. 'Ach,' zegt de zakenman, 'dat is al zo vaak vertoond!' 'Maar mijn muis begrijpt en spreekt  Frans!' 'Wel laat dan maar eens horen.' De artiest neemt zijn muis in dehand en vraagt: 'Que voulez-vous fumer? Une cigarette ou une pipe?' 'Piep,' zegt de muis.

177.Nadat hij in Parijs zeer uitgebreid heeft gegeten vraagt een Hollander naar de rekening. De  kelner presenteert hem het briefje waarop de eindsom van 199 Franse francs genoteerd staat. De  hollander legt twee briefjes van honderd neer en wacht ostentatief op het wisselgeld. De kelner  overhandigd hem die éne franc, tezamen met een pakje condooms. 'En waaraan dank ik deze attentie?' vraagt de Hollander. 'Ach,' zucht de kelner, 'ik wil voorkomendat gasten als zoals u zich voortplanten.'

178.Een Nederlander gaat naar Duitsland op wintersportvakantie. Nadat hij in het hotel zijn bagage  heeft afgegeven gaat hij skieeën. Hij valt een paar keer flink, maar er is toch niets met hem aan de  hand. Aan het eind van de middag komt hij terug in het hotel. Hij verteld tegen de eigenaar van het hotel dat hij een paar keer gevallen is en er toch niets met hem aan de hand is. De hoteleigenaar zegt  daarop: 'Du hast schwein gehabt.' 'Schwein gehabt', wat betekend dat nu weer. Hij vraagt het aan  een andere Nederlander en die zegt dat het geluk hebben betekend. 's Avonds is er een feest avond   in het hotel. De hotel eigenaar komt naar hem toe en vraagt of hij al metzijn mooie dochter gedanst heeft. De Nederlander zegt daarop: 'Nein das Schwein hab ich noch nichtgehabt'.

179.'Noem mij eens twee voornaamwoorden, Harry!' zegt de meester. 'Wie?Ik?' vraagt Harry. 'Prima geantwoord, Harry!'

180.Een Hollander en een Duitser hangen aan de tap. 'Ik ben timmerman vanberoep,' zegt de Hollander. De Duitser heeft het niet goed begrepen en vraagt: 'Was sagen Sie?' Waarop de Hollander zegt: 'Planken'.

181.Een man komt bij de dierenarts met een goudvisje in zijn handen.'Dokter, wat zou er mis zijn?' 'Aha, ik zie het al', zegt de dokter, 'uit de kom, hé'.

182.  Het is wit en hangt bij de chinees aan de muur?

witte lijst!

183. Het zit aan de grond en schiet naar boven?

Plint Eastwood!

184. Waarom hebben ze in de Sahara kamelen en in Nederland  Friezen?

Ze mochten daar eerst kiezen!

185.Vliegen er twee balonnen door de woestijn, zegt de een tegen de ander: "Pas op voor die cactusssss".

186. Bij Real Madrid houden ze een inzamelingsactie,

voor een goed doel!

187. Een Nederlander, een Amerikaan en een Belg zijn in Amerika ter dood veroordeeld in verband met een roofoverval, waarbij twee mensen werden gedood. Zoals het in een goede

democratische staat behoort, wordt voor de executie gevraagd hoe men ter dood wil worden gebracht:

- door de electrische stoel

- door ophanging De Nederlander wil de electrische stoel, omdat hij dan het snelst uit zijn lijden verlost denkt te zijn. Hij wordt op de stoel gezet, maar er mankeert iets aan het mechanisme. De stoel werkt niet en de Nederlander wordt vrijgelaten. Dan is de Amerikaan aan de beurt. Ook hij heeft liever de stoel. Hoewel de stoel inmiddels is gerepareerd, werkt het apparaat nog steeds niet, zodat ook de Amerikaan op vrije voeten wordt gesteld. Dan is de Belg aan de beurt. Deze hoeft evenmin lang na te denken: "Geef mij de galg maar", zegt hij. "Want die stomme stoel doet het toch niet."

188. Sinds kort zijn de bussen in Belgie dertig meter breed

en twee meter lang.

V: Waarom?

A: Iedereen wil voorin zitten!

189. Er zit een koe in de sloot en er loopt een man langs. Roept de koe: "Boe.". Zegt de man: "Haha ik had je toch al zien zitten!"

190. Een oud mannetje loopt over de wallen. Op een gegeven moment loopt hij naar een van die hoeren toe, tikt eens met z'n wandelstok op de ramen en vraagt: "Wat kost dat?". "50 gulden", zegt die hoer. "Hmmmm", zegt die man "dat is ook niet duur voor dubbel glas!".

 

191. Twee krokodillen lopen over de Kalverstraat, zegt de een tegen de ander: "Ik dacht dat het hier altijd zo druk was!".

192. Een Nederlander, een Belg en een Duitser zwemmen over de Maas. De Nederlander is op de helft en roept: "Ik haal het niet meer!!!" en verzuipt. De Duitser

is ook op de helft en roept ook: "Ik haal het niet meer!!!". De Belg zwemt rustig verder. Dan is de Belg op drie kwart van de Maas en roept: "Alee, ik haal het niet meer!!!" en hij zegt tegen zichzelf: "Kom, ik zwem terug!"

193. Er was eens een man die een doos van 6 bij 6 cm. en 30 meter lang zocht. Vraagt een goede kennis waar hij deze voor nodig heeft. Zegt de man: "Ik wil een tuinslang versturen."

194.  Wat is het verschil tussen uw liefste en de Titanic?

Op de Titanic weten ze ongeveer hoeveel man er heeft opgezeten!

195. Een hollander tegen een psychiater."Ja dokter ik heb gedaan wat je me gezegd hebt, ik heb 2 weken op vakantie gegaan en voel me nu kip- lekker. Ik vraag me nu wel nog af wanneer ik eieren zal kunnen leggen."

196. In Limburg heeft men 3 nieuwe dingen ontdekt:

1: de tuinslang is niet giftig

2: in een staancaravan kan men ook zitten

3: konijnenpijpen is geen werkwoord.

197. Weten jullie, waarom een Nederlander water op zijn

   toetsenbord giet?  Dan kan hij ook surfen op Internet!

198. Marco Bakker, Patrick Kluivert en Bill Clinton zitten samen te praten, zegt Bill Clinton: "Ik zou wel effe zin hebben in een flink sexpartijtje!". Zegt Marco Bakker: "Ik zou wel effe zin hebben in iemand lekker van de straat af te rijden en jij, Patrick?". Zegt hij: "Maakt mij niet zoveel uit, ik vind het allebei wel leuk!"

199. Twee zatlappen zitten in een cafe en de ene moet ineens nodig pissen. Dus hij zegt: "Ik ga even pissen!", zegt die andere: "Ga dan ook gelijk even voor mij, wil je?". Dus die ene gaat heen, pist, en komt weer terug. Zegt die andere: "Ben je ook voor mij gegaan?". Die ene: "Nee, shit, vergeten. Ik ga nogwel even!". Een minuutje later komt hij weer terug, helemaal boos: "Sjeuses, lul, heb je me daarvoor laten lopen? Je moest helemaal niet!"

200. het is groen en als je het inslikt ga je dood?

 Een biljarttafel

201. Als je geboren wordt, heb je twee kansen: of je wordt een meisje, of je wordt een jongentje  wordt je een meisje, dan is er niets aan de hand wordt je een jongentje, dan heb je twee kansen: of je gaat in dienst, of je gaat niet in dienst ga je niet in dienst, dan is er niets aan de hand ga je in dienst, dan heb je twee kansen: of je gaat naar het front, of je blijft op de basis blijf je op de basis, dan is er niets aan de hand ga je naar het front, dan heb je twee kansen: of je sterft, of je blijft leven blijf je leven, dan is er niets aan de hand sterf je, dan heb je twee kansen: of je wordt begraven, of je wordt gecremeerd wordt je begraven, dan is er niets aan de hand wordt je gecremeerd, dan heb je twee kansen: of je as wordt verstrooid, of je as gaat naar de fabriek wordt je as verstrooid, dan is er niets aan de hand gaat je as naar de fabriek, dan heb je twee kansen: of je wordt schrijfpapier, of je wordt wc-papier wordt je schrijfpapier, dan is er niets aan de hand wordt je wc-papier, dan heb je twee kansen: of je gaat naar een heren, of je gaat naar de dames ga je naar een herentoilet, is er niets aan de hand ga je naar een damestoilet, dann heb je twee kansen: of je wordt van voren of je wordt van achteren gebruikt wordt je van achteren gebruikt, is er niets aan de hand wordt je van voren gebruikt, heb je 1 kans: GRIJP DIE KANS.........

202. Drie mannen zijn dood gegaan en komen voor de hemelpoort. Daar zegt Petrus tegen de eerste: Hoevaak heb jij de liefde bedreven? De man antwoord: "Nog nooit, ik ben nog maagd!" "Mooi", zegt Petrus, "dan krijg jij van mij een ferrari om in de hemel rond te crossen!!" De tweede man krijgt de zelfde vraag en antwoord: "Slechts 10 keer". Hij krijgt van Petrus een mooie middenklasser!! De derde man zegt: "Ik ben de tel kwijt, iedereen heeft wel eens wat met mij gehad!!". Nadat hij zijn DAF heeft gekregen gaan ze met drie man rondscheuren en wat denk je: komen ze de paus tegen op een step!

203. Waarom houdt een dom blondje niet van m&m's? Omdat ze moeilijk te pellen zijn!

204. Er komt een dakloze bij de dokter. "Meneer, u heeft nog een half jaar te leven." "Waarvan?"

205. Koper: "Kan ik ervan op aan dat die parachute betrouwbaar is?" Verkoper: "Natuurlijk meneer! Bovendien, mocht hij het niet doen, dan mag u hem altijd komen ruilen!"

206. Waarom zitten er geen Belgen in de tweede kamer?

Zo dom zijn ze nou ook weer niet!

207. Waarom draagt een non geen B.H?

God ondersteund alles.

208. Waarom betaald een lul geen belasting?

Omdat hij aftrekbaar is.

209.

V: Het is wit en 12x zo lang?

A: een jaarverband!

V: Het is wit en een stuk korter?

A: Een weekverband!

V: Het is wit en wordt steeds langer?

A: Een rekverband!

V: Het is wit en opeens niet meer?

A: Een tijdelijk verband!

210. Laat in de nacht komt een dronken man het politiebureau binnen, loopt naar de dienstdoende agent en schreeuwt gervaarlijk terwijl hij met een bebloedde biljartkeu zwaait dat hij zijn schoonmoeder heeft vermoord. Waarop de onverstoorbare politieagent vriendelijk vraagt: "Zo, en in hoeveel stoten?"

 

211. Ken je de 4 lievelingsdieren van een vrouw?

1. Een jaguar voor de deur

2. Een zilvervos in de kast

3. een stier in bed

4. en ... een ezel om dit alles te betalen!

212. Wat is de voornaam van E.T.?

Jodela!

213. Een rus en een amerikaan komen elkaar tegen. De Amerikaan stelt zich voor en zegt: "De naam is BILL!", dan trekt hij een revolver en schiet in de lucht, daarna trekt hij zijn andere revolver en vangt de kogel weer op en zegt dan: "BUFFALO BILL!" De rus zegt: "De naam is BILL!" Hij ritst zijn broek open en er verschijnen 3 lullen en zegt dan: "Tsjerno Bill!"

214. De directeur van Heineken, Bavaria en Grolsch komen bij elkaar. Ze gaan wat drinken in een cafe en bestellen wat: De directeur van
Heineken bestelt een Heineken, De directeur van Bavaria bestelt een Bavaria en de directeur van Grolsch bestelt een glaasje water. Dan vragen de directeuren van Heineken en Bavaria: "Waarom drink je geen bier?" Dan zegt de directeur van Grolsch: "Als jullie geen bier drinken, waarom zou ik dat dan doen!"


  215.Een agent staat met z'n paard voor het stoplicht te wachten. Naast hem staat een klein jongetje op z'n fietsje. De agent kijkt naar de fiets en heb je die voor Sinterklaas
gekregen?" "Ja meneer", zegt het ventje. "Wil je dan de volgende keer aan Sinterklaas vragen of hij er een achterlicht op zet?" Het mannetje kijkt naar het paard van de agent en zegt: "Mooi paard hoor zeker van Sinterklaas gekregen?" "Ja mannetje", zegt de agent. Het ventje kijkt naar boven en zegt: "Wilt u dan volgend jaar vragen of Sinterklaas de lul eronder zet en niet erop?"

 

215. Erik Hulzebosch is in de woestijn aan het klunen. Komt er
een man aan die vraagt: "Weet u misschien waar Bethlehem is?" Erik:
"OOOOOHHHH ie bedoelt Bartlehiem!!!!! Da's nog een gruw'lijk end
klû'n!!!"


 
216. Er komt een buitenlander de kroeg binnen en zegt: "ik geef een ronde." "Nee",
zegt die barman "het is: ik geef een rondje". "Nou" zegt die buitenlander
"dat is ook goed". 
217. Jantje: Papa, wat is het verschil tussen "in feite" en "in principe"?
Papa: Om je dat goed uit te leggen moet je eerst aan mama vragen of
ze voor Fl.500.000,- met de buurman naar bed zou willen. Nadat Jantje
dit aan zijn moeder gevraagd heeft komt hij bij zijn vader terug.
Jantje: mama zei:"Natuurlijk jongen, maar zeg het niet tegen je
vader!". Maar wat is nu het verschil tussen "in feite" en "in
principe"? Papa: Eerst moet je hetzelfde ook nog aan je zus vragen.
Als Jantje ook deze opdracht heeft uitgevoerd rent hij naar zijn
vader en verteld hem dat zijn zus zich geen twee keer zou bedenken
voor een half miljoen. Jantje:"Nou, ga je het me nog uitleggen?"
Papa: Kijk Jantje, in principe zijn we miljonair maar in feite zitten
we met twee hoeren in huis.218. Leraar aan leerling: "Ken jij Frans?" "Ja, meneer, Frans is mijn
oom." "Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij Frans?" "Ja, meneer, elke
zondag wanneer hij bij ons op bezoek komt." "Nee, dat bedoel ik ook
niet, versta jij Frans?" "Ja, meneer, maar dan moet hij wel
Nederlands praten."


219. Twee muggen komen Pamela tegen, zegt de een tegen de ander: "Heb jij
dat gedaan?"


  220. Twee gekken lopen straalbezopen van het bier over straat, nadat ze
een kroeg hebben bezocht. De een wijst naar het heldere felwitte
maanlicht en zegt: "Zeg Jan...hik, ik weet niet of jij het weet, maar
wonen er op de maan ook mensen?" Jan kijkt straalbezopen omhoog,
geeft een boer, en zegt: "Natuurlijk eikel, je ziet toch dat er licht
brandt."221. Bert zit in bad als ineens de bel gaat, het raam van de
badkamer kijkt uit op de deur dus hij kijkt even wie daar is. Het is
z'n blinde buurvrouw. "Nou", denkt Bert, "dan kan ik ook wel even in
m'n nakie naar beneden gaan, dat ziet ze toch niet". Dus hij gaat naar
beneden en opent de deur. Zegt de buurvrouw: "Goed nieuws Bert, ik kan
weer zien!"


222. In Amerika hebben ze een enquete gehouden onder vrouwen of
ze een relatie zouden willen hebben met president Clinton. 60% Zei:
"Niet nog een keer!"


223.   "De juf geeft de klas een raadseltje op: Het
geeft melk en het heeft 4 poten." Jantje springt op en zegt: "Een geit
juf." "Dat is wel goed maar het is niet wat ik bedoel. Ik bedoel
namelijk een koe." "Dan heb ik voor u ook nog een raadseltje," zegt
Jantje, "het is droog en strak als het erin gaat en het komt er nat en
slap weer uit." De juf krijgt hiervan zo'n rood hoofd als een tomaat.
"Wat u denkt is ook goed, maar ik bedoel eigenlijk een theezakje." 224. Jantje gaat biechten. Er ontstaat het volgende gesprek.
Jantje: "Ik heb ernstig gezondigd..."
Pastoor: "Hoezo, mijn zoon?"
Jantje: "Ik heb een meisje meegenomen naar mijn slaapkamer."
Pastoor: "Dat is geen zonde."
Jantje: "Ja, maar ik heb haar schoenen en kousen uitgetrokken."
Pastoor: "Dat is geen zonde."
Jantje: "En toen heb ik haar jurk en haar broekje uitgetrokken."
De pastoor: "Dat is geen zonde."
Jantje: "Maar toen zijn we op bed gaan liggen."
Pastoor: "Dat is geen zonde, wat gebeurde er toen?"
Jantje: "Toen kwam mijn vader binnen..."
Pastoor: "Dat is zonde"

 225.  Al jaren lang gaan twee Belgen en een Hollander iedere donderdag in
een cafe biljarten. Op een avond verschijnt opeens de Hollander niet.
De Belgen beginnen ongerust te worden en om 23.00 uur besluiten zij
de politie te waarschuwen, omdat de Hollander nooit verzaakt. Bij de
Belgische wachtmeester geven zij hem aan als vermist. De Belgische
wachtmeester vraagt dan "Maar hoe ziet hij er uit?" De Belgische
vrienden antwoorden: "Jawel, hij is blond en heeft blauwe ogen en is
ongeveer 1.85 m. lang". De wachtmeester zegt:" Ja zo zien bijna alle
Hollanders eruit, maar heeft hij geen bijzondere kenmerken?". Waarop
de Belgen lang nadenken en een van hen opeens zegt: "Ja, natuurlijk
hij heeft twee lullen!". Waarop de wachtmeester zegt: "Weet je dat
nou wel zeker, heb je dat zelf gezien?" De Belgische vriend zegt:" Ik
heb het nooit gezien, maar ik weet het zeker, want iedere donderdag
als wij in het Hollandse cafe komen, zeggen de mensen om ons heen:
"Kijk, daar heb je die Hollander met die twee lullen!"


 226. Er wordt om drie uur 's nachts bij iemand aangebeld. Een vrouw doet
open, staat er een hijger op de stoep. "Wat moet dat?" vraagt de
vrouw. Zegt de hijger: "Ja sorry, mijn telefoon is kapot."

 
227.Wat is de overeenkomst tussen Erica Terpstra en Rintje Ritsma?
Antwoord: Beiden een opening van 1.20.


 
228.Waarom haalt Claudia Shiffer haar badkamer deur eruit als ze gaat douchen ? Kan niemand door het sleutelgat kijken !

 229.  Bill Gates zei eenmaal :
"Als General Motors net zo boven op de techniek had gezeten als de computerindustrie zouden we nu allemaal in een auto rijden die $ 25 kosten zou en op een liter brandstof 250 km zou halen".
Hierop antwoorde General Motors (GM) met het volgende :
"Als GM op dezelfde manier met technologie zou omgaan als microsoft, dan :
1. Zou een auto er minstens 3 keer per dag, zonder reden, mee stopen.
2. Zouten alle meters aangeven : "fatale uitzondering".
3. Zou een apple op zonne-energie 5 keer zo hard lopen, en slechts op 5% van alle wegen toegelaten worden. 4. Zou de airbag vragen :'moet ik uitklappen ?', 'Zeker weten ?'.
5. Zou je op de start butten moeten drukken om hem uit te zetten.

230.Wat is het toppunt van geduld?-Een vis op de muur tekenen en wachten tot hij wegzwemt.

terug naar de moppen index